NOST-OCC (1988 - 2019)

20. Udaipur, Rajasthan, December 4-7, 2019 (Co-Chairpersons: Dr. S. Chandrasekhar and Prof. Sandeep Verma)
List of Speakers Program
Alison Hulme, J K Bera, Prasanta Ghorai, Namrata Rastogi, Guillaume Vincent, Chandan K Jana, Mahiuddin Baidya, G. Mugesh, Alexander Heckel, James A Bull, S G Srivatsan, Jonathan George, C V Ramana, Geraldine Masson, D. S. Sharada, Martin Banwell, Ch. Raji Reddy, R. Balamurugan, Lanny S. Liebeskind, Suvarn Kulkarni, Rebecca Melen, Samik Nanda, Joseph Wachtveitl, Bhisma K Patel, Williamson Unsworth, Vijaya Anand, Hon Wi Lam, Krishna N Singh, Debaraj Mukherjee, Surajit Ghosh, Bhoopendra Tiwari, Women in Organic Chemistry: Prathama S Mainkar, Namrata Rastogi, Alison Hulme, Nishima Wangoo, Anne Deveson, Richard Kelly, Ritu Kapoor.

19. Hotel Grand Hyatt, Goa, September 6-9, 2018 (Co-Chairpersons: Prof. Sandeep Verman and Dr. S. Chandrasekhar)
List of Speakers Program
Christoph Schneider, Krishna P Kaliappan, Dattatraya H Dethe , Donald Hilvert, Uday Maitra, Akhilesh Kumar Verma, Vishal Rai, Sundarababu Baskaran, Andrew L Lawrence, Akhila Kumar Sahoo, Joyram Guin, Edward Anderson, Alakesh Bisai, Jean-Marie Galano, Subhash Ghosh, Leon Ghosez, Maya Sankar Singh, Subhas C Pan, Phillippe Renaud, Saumen Hajra, Chang-Hee Lee, Kamal K Kapoor, Hiroyuki Asanuma, Daniel Rauh, Pinaki Talukdar, Sivapriya Kirubakaran, Andreas Dreuw, Tharmalingam Punniyamurthy, Nandita Madhavan, Atul Goel, B V Subba Reddy, Rajib Kumar Goswami.

18. Indian Institute of Science Education and Research Bhopal (IISER Bhopal) August 24-27, 2017 (Co-Chairpersons: Prof. Sandeep Verma and Dr. S. Chandrasekhar)
List of Speakers (Program)
Dilip D. Dhavale , Nicolas Blanchard , D. B. Ramachary , Andrea Rentmeister , N. Jayaraman, Surajit Ghosh, Virginie Vidal, D. Srinivasa Reddy, Gangarajalu Sudhakar, Prasanta Ghorai, Vijay Chauthaiwale, Karol Grela, 
 M. L. N. Rao, N. D. Pradeep Singh, George O’Doherty, Amit Kumar, Buddhadeb Chattopadhyay, Michael Greaney, T. Govindaraju, Mahender Rao, M. Sridhar Reddy, Daniel Summerer, Srinivas Oruganti, Prathama S. Mainkar , Beeraiah Baire, John E. Moses, Parthasarathi Das, V. Kesavan, Dilip K. Maiti, R. K. Nongkhlaw, Ravi P. Singh

17. Hotel Le Meridien, Jaipur, October 27-30, 2015 (Co-Chairpersons: Prof Sandeep Verma and Dr. S Chandrasekhar)
List of Speakers (Program)
Amit Basak, S Sankararaman, Santosh J Gharpure, Manas K Ghorai, Vinod K Singh, Kavirayani R Prasad, G Mugesh, R N Mukherjee, Sanjay Batra,V Suresh Babu, P Anbarsan, P Ramu Sridhar, Alakananda Hajra, Asheesh Srivastava, SSV Ramasastry, Kana M sureshan, Vijaya Anand, Rajib K Goswami, Ch. Raji Reddy,Namrata Rastogi, Stuart Conway, Sensuke Ogoshi, Christian Hackenberger, Joel Boustie, Gwilherm Evano, Motonari Uesugi, N Rao Movva, Jin K Cha, Steve Marsden, Igor Larrosa, Jerome Lacour, Prabhakar Jadhav. List of Participants: - F A Khan, Anand Singh, Subhas C Pan, R G Bhat, A Bisai, T K Chandrashekar, Uday Maitra, B Nagendra Babu, K K Borate, K J Divakar, Pradeep Kumar, P S Manikar, K V Radhakrishnan, P Srihari, J S Yadav, J Iqbal, S Gandhi, Deeksha Gupta, S G Manjunatha, P Jagadish, Rajesh Parishwad, M Patel, D R Rao, P V Srinivas, S Trehan, S Vadivelu, P Chand, Anshu Dandia, Neelima Gupta, Rakhi Gupta, A K Mohanakrishnan, V Padmavathi, Vijay Parewa, Manisha Patni, Peter Goelitz, Rene Gree, Ray Jones, Yasuhiro Uozumui, Hiroshi Segawa, Toshiake Mass.

16. Jaypee Palace Hotel & Convention Centre, Agra, April 4-7, 2014 (Chairman: Vinod K Singh)
List of Speakers (Program)
Masahiko Yamaguchi, Masayuki Inoue, Andreas Marx, Mathias Christmann, Burkhard König, Albrecht Berkessel, Lutz Ackermann, Miguel Yus, Carmen Najera, Jonathan Goodman, Alison Hulme, Adrian Dobbs, Raymond Jones, John Clough, Santanu Bhattacharya, E. D. Jemmis, Santanu Mukherjee, K P Kaliappan, I. N. N. Namboothiri, Mahesh Halle Baburao, Sandeep Verma, Dattatrayee H. Dethe, Ramesh Ramapanicker, G. Satyanarayana, Sundarababu Baskaran, G. Sekar, S. Chandrasekhar, Ganesh Pandey, S. Reddy, Jyotirmayee Dash, Prasanta K Das, Manmohan Kapur, Sreenivas Katukojvala,

15. JAYPEE PALACE HOTEL (Agra), October 10 – 13, 2012 (Chairman: Vinod K Singh)
List of Speakers (Program)
Dr Prabhakar K. Jadhav; Dr Jérôme Lacour; Dr James S. Nowick; Dr Andrew Plant;Dr Magnus Rueping; Dr H C Lutz F Tietze; Dr Andreas Pfaltz; Dr Matthew Fuchter;Dr Ray C F Jones; Dr Ross Denton; Dr Andrew Smith; Dr Bruno Linclau;Dr Masahiro Murakami; Dr N. Jayaraman; Dr J.N. Moorthy; Dr Dilip Kumar Maiti;Dr  S. R. Kotha; Dr V C Ramana; Dr  Arun K. Sinha; Dr Bhisma Kumar Patel; Dr A. K. Mohanakrishnan; Dr Nitin T Patil; Dr P. Shanmugam; Dr R.K. Peddinti;Dr D B Ramachary; Dr R. Balamurugan; Dr K.M.Muraleedharan; Dr Suvarn S Kulkarni; Dr M. S. Singh; Dr Samik Nanda; Dr S.G. Srivatsan; Dr Prasad V. Bharatam; Dr A K Chakraborti; Dr S. Sankararaman; Dr T K Chakraborty; Dr Alakesh Bisai; Dr Prasanta Ghorai;Mr Rohan Diliprao Erande; Ms Rima Lahiri; Mr Amit Balkrishna Pawar; Mr Varun Vij

14. CIDADE DE GOA(Goa), December 5 - 8, 2010 (Chairman: Vinod K Singh)
List of Speakers (Program)

Steven V Ley; Michael Famulok;Christoph Schneider; Armando Cordova; Paolo Melchiorre;Hidehiro Sakurai; Kazuaki Ishihara; Andrew Plant; Rolf Gueller; P. Chiu; Stéphane Quideau; Mukund Sibi;Viresh Rawal; James E. Audia; Sukbok Chang; Colin J Suckling; Darren J. Dixon; Jim Thomas; J. Stephen Clark; Sabine Flitsch Ganesh Pandey; Sandeep Verma; B.C. Ranu; T Punniyamurthy; D. Basavaiah; Ashwini Nangia; K.R. Prasad; I.N.N. Namboothiri; K. V. RadhaKrishnan; Manas K. Ghorai; M.L.N. Rao; Diwan S. Rawat; A.K. Verma; G. Sekar; Santosh J. Gharpure; S. S. Chimni; G. N. D. U. Amritsar

13. MAJORDA BEACH RESORT 009 (Chairman: Vinod K Singh)
List of Speakers (Program)

Steven V Ley; Lutz F Tietze; H Hopf; B L Feringa; Peter Kündig; Martin Banwell; Yujiro Hayashi; Isao Shimizu; Raffaele Riccio; Janine Cossy; Simeon Arseniyadis; Nakcheol Jeong; Joe Shih; Ian Fairlamp; Nicholas Tomkinson; David Hagan; Veronique Gouverneur; Robert Stockman; Deepak Lala; V Singh; S Ranganathan; Subodh Kumar; S Bhattacharya; Vijay Nair; R B Sunoj; N Jayaraman; K P Kaliappan; S C Roy; Ashok Prasad; J N Moorthy; A Sarkar; T Pathak; R Gurunath; P Das; D B Ramachary; P Rajakumar; S Hotha; R Venkateswaran; T K Sarkar; G Panda; O P Oommen; Nishant Gupta; Tushar Chakraborty; G Mehta; F A Khan

12. MAJORDA BEACH RESORT July 7 - 10, 2007 (Chairman: Vinod K Singh)
List of Speakers (Program)
Ray Jones, G. Pandey, S. Gibson, U. Maitra, J. Rademann, S. Verma, H. Hopf, S. Sankararaman, A. Yudin, F.A. Khan, R.J.K. Taylor, C.-M. Yu, S. Chandrasekhar, T.J. Donohoe, M. Kar, K. Maruoka, P. O'Brien, M. Kitamura, S. Roy, D.D. Dhavale, K.P. Kaliappan, I.S. Aidhen, V. Rai, D. Rees, S. Dugar, M. Iqbal Chowdhary, K. Singh, S. Batra, E.P. Kundig, M. Willis, S. Ghosh, K.V. Radhakrishnan, S. Muthusamy, K. K. (mimi) Hii, K.R. Prasad, S.K. Chattopadhyay, S. Hajra, P. Gupta, J. Clayden, D. Mal, K.K. Kapoor. Special Evening speaker: G. Mehta

11. CIDADE DE GOA (Goa), Oct 25 - Oct 29, 2005 (Chairman: Ganesh Pandey)
List of Speakers
S.V. Kessar, M. Malacria, V. Srimurthy, Vinod K. Singh, M. Periasamy,Vishwakarma Singh, C.-C. Liao, D. Yang, U. Ramachandran, P. Sharma, S.Arseniyadis, I.N.N. Namboothri, S. Baskaran, M. Banerjee, M.E. Maier, B.-J.Uang, D.Basavaiah, A. Nishida, P. Khedkar, G.Vidari, L.S. Jeong, S.P.Chavan, T.Fukuyama, C.J. Moody, P.K. Tripathi,S. Chattopadhyay, H.-U.Reissig, T.Sarkar, V.K. Yadav, H. Ila, G. Satyanarayana, C. Fehr, Y.D.Vankar, R.A.Vishwakarma, M.S. Shashidhar, I. Marek, B. Venkateswara Rao, S.Lahiri, P. Metz, A. Basak, S.M. Date, B. Bujoli, T.K.Chandrashekar, S. Roy,J.N. Moorthy, G.V.M. Sharma.

10. MAJORDA BEACH RESORT (Goa), Oct 29 - Nov 2, 2003 (Chairman: Ganesh Pandey)
List of Speakers
G. Mehta; Lutz F Tietze; V S Parmar; Y Venkateswarlu; Rene Gree; Sunggak Kim; Paramjit Singh; Chien-Hong Cheng; S Raghavan; Vijay Nair; Morris Srebnik; Bernhard Breit; Bhishma K Patel; M Vaultier; Bijoy Kundu; S Muthusamy; Patrick Metzner; Carsten Bolm; Subrata Ghosh; Toshiro Harada; G Sundararajan; N N Joshi; Abirami Srikanth; S D Markad; Uwe Beifuss; C Mioskowski; M K Gurjar; Tarun K Sarkar; Oliver Reiser; Tushar K Chakraborty; F A Khan; Vishwakarma Singh; Jean martinez; U Kazimaier; Javed Iqbal; Patrice J Siret; Sandeep Verma; Michael Schmittel; A Banerjee; N Jayaraman; Subhod Kumar; Namrata Rastogi; Dinesh Kumar Rayabarapu.

9. TRIVANDRUM (Kerala), Dec 13 – 16, 2001 (Chairman: S Chandrasekaran)
List of Speakers
S Bhattacharya; S Kotha; K Tomioka; C Schneider; V K Singh; T Nakai; J Daub; Ganesh Pandey; S Murahashi; K Narasaka; A Srikrishna; A Basak; T Toru; M Yamaguchi; M Periasamy; M Miyashita; R Gree; S Kanemasa; M Hirama; M K Gurjar; T Hayashi; K T Wong; J S Yadav; T Hiyama; D Basavaiah; A Sarkar; K Islam; R Pathak; M Chandrasekhar; S Samantha; S Velmathi; Amarjit Kaur; C Rajesh; H Ila; B C Ranu; D Ramaiah; D Davale; S Chandrasekhar; S Trehan

8. JAIPUR (Rajasthan), March 2 – 5, 2000 (Chairman: S Chandrasekaran)
List of Speakers
K Narasaka; H N C Wong; T K Chakraborty; K N ganesh; S Verma; R A Venkateswaran; U Maitra; A Ganesan; M Ihara; N Jayaraman; S Roy; G Sundararajan; S Sengupta; R B Sunoj; Ram Thaimattam; Jagannath Panda; Okram Barun; Manu Mahendru; A U Vinod; R Balakumar; Manmohan Kapur; Sobhana Babu; C K Sha; M Sawamura; S Ramakrishnan; R Dhamodaran; S Kotha; V Pattabhi; Suresh Das; J narasimha Murthy; S Trehan; Y D Vankar; M S Shashidar; J K ray; S Ghosh; V S Parmar; A Chaudhuri; Subodh Kumar; Pradeep Kumar; Tejvir Singh; T Rajamannar.

7. VISAKHAPATNAM (Andhra Pradesh), Sep 10 – 13, 1998 (Chairman: G S R Subba Rao)
(dedicated to the memory of Prof. P. C. Datta)
List of Speakers
Yasufumi Ohfune; Uday Maitra; P S Pandey; N N Joshi; M Periasamy; S K Ghosh; G K Trivedi; Jayaraman Chandrasekhar; H Junjappa; M P Mahajan; Apurba Datta; H R Sonawane; M G Kulkarni; A K Banerjee; Tien-Yau Luh; B G Maiya; A Ajayghosh; D Loganathan; M M Salunkhe; T Pathak; S D Sharma; H Ila; J C Sarma; D Basavaiah; Paramjit Singh; G V Subbaraju; Anju Chadha; B B Lohray; T Tilak Raj; Ashok Mallik; K Kishore; A S R Anjaneyulu; N Palani.

6. LONAVALA (Maharashtra), April 20 – 23, 1997 (Chairman: G S R Subba Rao)
(dedicated to the memory of Prof. D K Banerjee)
List of Speakers
G Padmanaban; A K Singh; K N Ganesh; S B Katti; Anita Mehta; B B Lohray; Takeshi Toru; R K Bansal; R N Ram; M K Gurjar; S P Chavan; D Mal; R Raggunathan; K C majumdar; Sanjay Trehan; S Chandrasekhar; H M Chawla; Subhod Kumar; A Kamal; D Basavaiah; Sosale Chandrasekhar; Saswati Lahiri; K Pitchumani; V S Parmar; S Chattopadhyay; Padma Vankar; Nalin Pant.


5. TIRUPATI (Andhra Pradesh), Dec 2 – 5, 1995 (Chairman: G S R Subba Rao)
(dediacted to Prof. T R Govindachari on his 80th birthday)
List of Speakers
T Hiyama; S Ranganathan; A K Lala; K K Balasubramanian; J S Sandhu; K G Akamanchi; D V Patel; S Bhattacharya; S Rajappa; F Dasgupta; A Venkateswarlu; V M Kulkarni; D Ranganathan; S C Suri; S Sankararaman; S Das; N Roy; A Bhattacharya; Padma Vankar; S Chandrasekhar; N S Narasimhan; A S R Anjaneyulu; G Srimannarayana; Swati Bal-Tembe; T P Radhakrishnan; T K Sarkar; A Sarkar; J S Yadav; V K Yadav; S V Bhat; Bansi Lal; V K Singh; K K Banerjee; S Sivasubramanian; R B Mane.

4. DEHRADUN (Uttar Pradesh), March 13 – 17, 1994 (Chairman: K Nagarajan)
(dedicated to the memory of Prof. K. Venkataraman)
List of Speakers
G Sundararajan; H B Singh; R S kapil; D K Kulshreshtha; J S Yadav; M C Wani; T R Govindachari; S Narasimhan; S Sabesan; D D Dhavale; H Mereyala; V Hulikal; M K Gurjar; S B Mandal; A K Mohanakrishnan;S Ghosh; S Nagaraju; J K ray; S R Shah; P Bijoy; B Devan; T Rajamannar; D Basavaiah; B Bhatia; H Ila; N Kalyanam; B B Lohray; B Pandey; M Periasamay; Om V Singh; N Bhuvaneswari; S Durani; U Maitra; J Iqbal;
S G manjunatha; B Sain.

3. BUBANESHWAR (Orissa), Dec 6 – 10, 1992 (Chairman: K Nagarajan)
(dedicated to the memory of Prof. T R Seshadri)
List of Speakers
S V Kessar; A Hassner; R S Kusurkar; Harjit Singh; T V Rajan Babu; K Vijayakumaran;A V Rama Rao; Raman Bakshi; G S R Subba Rao; Gautam Saha; A Srikrishna; T Ravindranathan; B Venugopalan; R Jeyaraman; Chandan Singh; A Banerji; T Rajamannar; R Sankara Subramanian; M V Lakshmi kantham; E D Jemmis; S Chandrasekaran; V Ramamurthy; Ajaya Ghosh; K Pitchumani; K K Balasubramanian; P Rajkumar; A Sarkar; S Sengupta; S Janardhanan; V N Rajasekharan Pillai; S Durani; N Jayaraman; S Bhattacharya; N W Fadnavis; V S Parmar; S C Basa.

2. AURANGABAD (Maharashtra), Dec 2 – 5, 1990 (Chairman: Goverdhan Mehta)
(dedicated to the memory of Prof. B B Dey)
List of Speakers
P Balaram; A Nangia; N S Narasimhan; K Rama Rao; S Rajappa; R V Venkateswaran; M Nagarajan; U Maitra; M Periasamy; A Srikrishna; D Ranganathan; K K Balasubramanian; B C Ranu; G Pandey; J Iqbal; K C Majumdar; S M S Chauhan; V S Parmar; D Basavaiah; S Chandrasekaran; T K Chakraborty; Bansi Lal; A Veera Reddy; S J Manjunath; P K Rodrigues; S Seshadri.


1. HASSAN (Karnataka), Dec 4 – 8, 1988 (Chairman: Goverdhan Mehta)
List of Speakers
S Ranganathan, U Maitra, P Ghosh, Ila Junjappa, D C Sarkar, A K Mandal, J S Yadav, B Pandey; A Srikrishna, R Venkateswaran, M V George, G Pandey, K K Balasubramanian, J Chandrasekhar, S Rajappa, S Chandrasekhar, S Singh, H S Bevinakatti; D Basavaiah;J Chandrasekharan, M. Periasamy, H M Chawla, V K Singh, M K Gurjar, S M S Chauhan, B Hosangadi, D K Dikshit, K Raja Reddy, T R Govindachari